I’m vegan

Märkningen ”I’M VEGAN, Approved by Djurens Rätt®”, är Sveriges första veganska märkning för produkter och restauranger. Märkningen ges per produkt och alla företag som antingen importerar eller tillverkar veganska produkter kan ansöka om att få märkningen. För att få kalla hudvårdsprodukter veganska krävs att inga animaliska ingredienser eller ingredienser som härstammar från djur förekommer i själva produkten eller i tillverkningen av produkten. Med animalier menas ingredienser som är gjorda eller direkt härrör från flercelliga organismer som klassificeras i riket Metazoa, det vill säga alla typer av djur. Produkten får inte heller innehålla tillsatser (ex. aromer, vitaminer och E-nummer) som kan härstamma från både vegetabilisk eller animalisk källa, om inte tillverkaren kan styrka att tillsatsen verkligen har vegetabiliskt ursprung.

Att ”vara vegan” är mer än att äta en viss typ av kost. Veganism är enligt Vegan Society ett sätt att leva som syftar till att, i den mån det går och är praktiskt genomförbart, utesluta alla former av exploatering av och grymhet mot djur för mat, kläder eller något annat syfte. Som vegan har man alltså inte kläder som är gjorda av material som kommer från djur, man tar inte del av underhållning där djur ofrivilligt medverkar (såsom cirkus och djurparker), man använder inte hushålls- och hygienprodukter som innehåller animaliska ingredienser och så vidare.

Therése Lindgren, ”Vem bryr sig?”, s. 155