INDY BEAUTY
FOUNDATION

Indy Foundation | Indy Beauty

INDY BEAUTY FOUNDATION

På Indy Beauty vill vi vara mer än bara bra produkter, vi vill göra mer. Därför har vi sedan starten 2017
engagerat oss i frågor som rör psykisk hälsa och djurens rättigheter. Nu utvecklar vi det engagemanget
ytterligare och startar ”Indy Beauty Foundation”. 

Hur bidrar man till ett bättre samhälle med mer self-love? På Indy Beauty vill vi vara mer än bara bra produkter, vi vill göra mer. Därför har vi sedan starten 2017 engagerat oss i frågor som rör psykisk hälsa och djurens rättigheter.  Nu utvecklar vi det engagemanget ytterligare och startar ”Indy Beauty Foundation”. Inom ramen för ”Indy Beauty Foundation” samlar vi nu alla de insatser vi genomför tillsammans med våra samarbetsorganisationer: Suicide Zero, Tjejzonen och Djurens rätt. Syftet med ”Indy Beauty Foundation” är att via gemensamma aktiviteter hjälpa dessa organisationer att nå ut med sina viktiga budskap samt bidra med resurser så att de kan fortsätta att bidra till ett bättre samhälle. Tillsammans kan vi göra större skillnad – Making beauty feel good!

Suicide zero

Suicide Zero är en ideell organisation som sedan 2013 arbetar för att minska antalet självmord. Varje år tar nära 1 500 människor sina liv i Sverige. Suicide Zero vill få fler att göra mer för ett samhälle utan självmord genom att utbilda allmänheten och media om hur självmord kan förebyggas, påverka beslutsfattare och stödja forskning om självmord.

”Att sprida kunskap om att självmord går att förebygga, och hur, är en av de viktigaste delarna i Suicide Zeros arbete”, säger Kajsa Hagskog, ansvarig för företagssamarbeten på Suicide Zero. ”Indy Beautys kunder är därför en viktig målgrupp för att minska den psykiska ohälsan. Varje självmord är ett för mycket!”

Berätta mer

TJEJZONEN

För att kunna göra mer för att bidra till att stärka unga tjejers psykiska mående har Indy Beauty ingått ett långsiktigt samarbete med Tjejzonen. Tjejzonen är Sveriges största stödorganisation för unga tjejer. De kämpar för tjejers rätt att bli lyssnade på och att öka den psykiska hälsan bland alla som definierar sig som tjejer mellan 10 och 25 år.

En stor del av Tjejzonens verksamhet handlar om att utbilda volontärer i konsten att lyssna på en medmänniska. Volontärerna kallas för Storasystrar och de stödsökande kallas för Lillasystrar för att symbolisera systerskapet. Tjejzonens stöd är kostnadsfritt och anonymt, de har ingen anmälningsplikt och finns där för dig som behöver någon som lyssnar. De erbjuder stöd via chatt kvällar och helger, samt ett långsiktigt stöd under ett helt år där du får en egen Storasyster som stöttar och peppar.

– Vi har alla en psykisk hälsa att värna om och hur vi mår varierar genom livet. På Tjejzonen lyssnar vi utan att lösa, för att fler unga tjejer ska känna sig hörda. Att kunna sprida kunskap och intresse kring Tjejzonens frågor genom Indy Beautys kanaler är otroligt värdefullt och betyder mycket för vårt fortsatta arbete med att minska den psykiska ohälsan bland tjejer, säger Eva Glückman som är generalsekreterare för Tjejzonen.

Berätta mer
DjurensRätt-logo

DJURENS RÄTT

Djurens Rätt vill förändra för de djur som är flest och har det sämst. De bortglömda, undangömda och ofta namnlösa djuren. Vi vill att vårt arbete för djuren ska ha så stor effekt som möjligt. Med våra målinriktade kampanjer, företagssamarbeten och politiska påverkansarbeten är vi en av världens ledande djurrätts- och djurskyddsorganisationer, med fler än 50 000 medlemmar i Sverige.

Djurens Rätt är glada över att Indy Beauty tar frågan om djurs rättigheter på allvar och att deras veganska produkter därför är I’M VEGAN-märkta. I’M VEGAN är en certifiering som Djurens Rätt tagit fram för att säkerställa att produkter är veganska och icke-djurtestade. Alla som ansluter sig till I’M VEGAN har gått med på att bli tredjepartsgranskade, dvs. att kontroller görs av en extern part. Rebecca Johansson, Djurens Rätt. 

Berätta mer